Prevod na srpski Jezik za glodanje alata.
Prevodi su linkovi na stranice koJe sadrže ovi proizvodi.
BURGIJA GLODALO
2 Žljeba - 60 stepeni 4 Žljeba - 60 stepeni 2 Žljeba - 90 stepeni 4 Žljeba - 90 stepeni
ADAPTERI ZA VRETENASTA GLODALA
NMTB da Morze Konus NMTB R-8 R-8 na Morze Konus
DRŽAČI-NOSAČI VRETENASTIH GLODALA
NMTB R-8
VRETENASTA GLODALA ( SA CILINDRIČNOM DRŠKOM)
Sa radijusom na ivici
2 Žljeba - Jednostrana 4 Žljeba - Jednostrana Sa zaobljenim ivicama
Dvostrana- Dva žljeba (loptasto čelo)
Tvrdi metal- Standardna Tvrdi metal- Metrička- Kratka Tvrdi netal- Kratka Minijaturna Standardna Dužina
Dvostrana- 2 žljeba (metrička)
Tvrdi metal - kratka Tvrdi metal- Kratka- Loptasto čelo Standardna Dužina
Dvostrana- 2 žljeba (minijaturma)
Loptasto čelo Tvrdi metal - kratka Dugačka Standardna Dužina
Dvostrana - 2 žljeba (Ravno čelo)
Standardna Dužina Tvrdi metal Metrička - kratka Tvrdi metal - Minijaturna - Kratka Tvrdi Metal - Kratka Kobalt - Standardna Metrička Minijaturna - duga Minijaturna - Standardna Dužina Standardna Dužina
Dvostrana- 4 Žljeba (Loptasto Čelo)
Tvrdi metal - Metrički - Kratki Tvrdi metal - standardna Tvrdi metal- Kratka
Dvostrana - 4 Žljeba (Metrička)
Tvrdi metal - kratka Tvrdi metal-kratka- loptasto čelo Standardna Dužina
Dvostrana - 4 Žljeba (Minijaturna)
Tvrdi metal - kratka Dugačka Standardna Dužina
Dvostrana - 4 Žljeba (Ravno Čelo)
Tvrdi Metal - Standardna Tvrdi metal - kratka Tvrdi metal - Metrički - Kratki Tvrdi Metal- kratka - Minijaturna Sa poprečnom sečicom Kobaltna - Standardna Metrički Minijaturna - Duga Minijaturna - Standardna Standardna dužina
Vretenasta Glodola za grub rad
Tvrdi metal - Tip A Tvrdi metal - Tip N Tvrdi metal - Tipe S Kobaltna Super (M2-AL)
Jednostrana - 2 žleba (Loptasto čelo)
Tvrdi Metal - Standardna Tvrdi metal-Metrička Kobaltna - Standardna Produžena Minijaturna - Standardna Standardna dužina
Jednostrana- 2žleba (Metrička)
Tvrdi Metal - Standardna Standardna Dužina
Jednostrana- 2žleba(Minijaturna)
Loptasto - Standardno Tvrdi metal - Decimalni Veličina Standardna Dužina
Jednostrana- 2žleba(Ravno čelo)
Aluminijum - Visoki Ugao Aluminijum - Visoki Ugao - Dugi Tvrdi Metal- Extra dugačka Tvrdi Metal - Dugačka Tvrdi metal-Metrička Tvrdi Metal- kratka - Minijaturna Tvrdi Metal - Standardna Kobaltna - Standardna Produžena Dug Žleb Metrički - Standardno Minijaturna - Standardna Standardna dužina
Jednostrana- 3 žleba Loptasto Čelo)
Tvrdi Metal - Standardna Tvrdi Metal-Konusna
Jednostrana- 3 žleba (Ravno čelo)
Tvrdi Metal - Standardna Tvrdi Metal-Konusna
Jednostrana- 4 žleba (optasto čelo)
Tvrdi metal-Metrička Tvrdi Metal - Standardna Kobaltna - Standardna Dug Žleb Standardna Dužina
Jednostrana- 4 žleba (Metrički)
Tvrdi Metal - Standardna Standardna Dužina
Jednostrana- 4 žleba (Minijaturni)
Tvrdi metal - Decimalni Veličina Standardna dužina
Jednostrana- 4 žleba (Ravno čelo)
Tvrdi Metal- Extra dugačka Tvrdi Metal - Dugačka Tvrdi metal-Metrička Tvrdi Metal- kratka - Minijaturna Tvrdi Metal - Standardna Sečenje preko centra Sečenje preko centra-dug žleb Sečenje preko centra-Extra dug žleb Kobaltna- Duga Kobaltna - Standardna Ekstra dugi Žleb Dug Žleb Metrički - Standardno Minijaturna - Standardna Standardna dužina
Konusna-3Žleba
Loptasto čelo Ravno Čelo
Glodala (podlaktice)
Udubjena Glodala Ispupčena Glodala Sa zaobljenom ivicom (sa radijusom na ivici) Za obradu kalupa (Alata za presovanje) Ugaona Glodala - Simetrična
Lastin rep
Kobaltna Od brzoreznog čelika Ugaona Glodala - Jednostrana
T- žlebove
Kobaltna Kobaltna za grub rad Od Brzoreznog čelika
Glodala za žlebove za klin
Glodala sa ukrštenim zubima Glodala sa pravim zubima
Grupa proizvoda
Opšte
Početna strana Search Kontakt Istorija ICS Saopštenja za Javnost Online kupovina
Proizvodi
alati za sečeje metala alati za graĐevinarstvo alati za bušenje drveta razvrtači navojni alati
alati za glodanje alati za testerisanje alati za turpijanje